ภาวะเศรษฐกิจถดถอย (Recession) คืออะไร?

Categories
บทความ

ภาวะเศรษฐกิจถดถอย หมายถึง ภาวะลดลงอย่างมากของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่อาจกินเวลายาวนานหลายเดือนหรือหลายปี ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจจะประกาศภาวะเศรษฐกิจถดถอย เมื่อเศรษฐกิจภายในประเทศประสบปัญหา GDP ติดลบ (ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ) ระดับการว่างงานเพิ่มสูงขึ้น การค้าปลีกรายย่อยลดลง รายได้ภาคประชาชนและภาคการผลิตหดตัวลงในกรอบเวลาที่ค่อนข้างยืดเยื้อเป็นเวลานาน

ข่าวสะเทือนวงการ การลงทุน 9 อันดับในปี 2023

Categories
บทความ

ผ่านไปเพียงหนึ่งปี ทุกอย่างเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง ช่วงต้นปี 2565 ราคาพุ่งสูงขึ้นในสหรัฐฯ เนื่องจากการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานในช่วงการแพร่ระบาดและผู้บริโภคเริ่มกลับมามีกำลังซื้อมากขึ้น รูปแบบการทำงานจากทางไกลยังคงมีอยู่และการว่างงานใกล้จะต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ เมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้ ทำให้หลายคนคิดจริงๆ ว่าเราได้พ้นจากวิกฤติเศรษฐกิจในช่วงโรคระบาดไปแล้ว อย่างไรก็ตาม ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะมองในแง่บวกเสมอไป เนื่องจากในเวลาไม่นาน สภาวะเงินเฟ้อสูงจนไม่สามารถควบคุมได้กลายเป็นปัญหาหลักในตลาดและคนอเมริกันโดยทั่วไป

การลงทุนคืออะไร? และคุณจะเริ่มลงทุนได้อย่างไร?

Categories
บทความ

การลงทุน คือ การซื้อสินทรัพย์ด้วยความคาดหวังว่าจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยอาจให้ผลตอบแทนในรูปของรายได้หรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์ หรืออธิบายโดยทั่วไปก็คือ การลงทุนอาจเป็นได้ทั้งการใช้เงินและเวลาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคุณเองหรือผู้อื่น

ความรู้พื้นฐานเรื่องรายได้แบบคงที่: พันธบัตรคืออะไร?

Categories
บทความ

พันธบัตร คือ หลักทรัพย์เพื่อการลงทุนที่นักลงทุนให้เงินกู้แก่บริษัทหรือรัฐบาลในช่วงระยะเวลาหนึ่งตามกำหนดเพื่อแลกกับการจ่ายดอกเบี้ยตามปกติ เมื่อพันธบัตรถึงวันครบกำหนด ผู้ออกพันธบัตรจะคืนเงินให้นักลงทุน รายได้คงที่ (fixed income) เป็นอีกคำหนึ่งที่ใช้กล่าวถึงพันธบัตร เนื่องจากการลงทุนในพันธบัตร คุณจะได้รับการจ่ายเงินแบบคงที่ตลอดอายุของพันธบัตรที่คุณซื้อ