Our MISSION

พันธกิจ

MONDAYMOON คือสังคมสร้างสรรค์ที่ช่วยให้ผู้คนเรียนรู้ เชื่อมต่อและเติบโต เพราะเราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นกุญแจสู่ความสำเร็จในด้านการลงทุน เรามีภารกิจที่จะสร้างแพลตฟอร์มให้เป็นสังคม เครือข่าย กิจกรรม และการเรียนรู้ สำหรับคนที่สนใจด้านการลงทุน ได้อัพเดทข้อมูลความรู้ ที่ล้ำหน้าอยู่เสมอ

          เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาสังคมแห่งนี้ให้เป็นแหล่งรวมความรู้ กิจกรรม และเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้บุคคลที่สนใจ สามารถเข้ามาอัพเดทข้อมูล พัฒนาทักษะและความรู้ได้ตลอดเวลา พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ สนุกสนานภายในสังคม นอกจากนี้เราต้องการสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการเรียนรู้และการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นไปที่การลงทุนและเทคโนโลยีเป็นหลัก