วิธีการทำความเข้าใจเรื่องอัตราส่วน P/E

Categories
บทความ

อัตราส่วนเปรียบเทียบราคาต่อกำไรหรืออัตราส่วน P/E จะช่วยให้คุณเปรียบเทียบราคาหุ้นของบริษัทกับรายได้ของบริษัท การเปรียบเทียบเช่นนี้ช่วยให้คุณเข้าใจว่าตลาดประเมินมูลค่าหุ้นสูงหรือต่ำเกินไป อัตราส่วน P/E เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้คุณสามารถเปรียบเทียบการประเมินมูลค่าของหุ้นแต่ละตัวหรือดัชนีหุ้นทั้งหมด เช่น S&P 500